Informasjon om fagvalg til Vg2

Informasjonen gjelder for programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. I tillegg er det informasjon om tilbudet realfag med forskerlinje.

  • Alle elever  velge minimum to fag fra eget programområde (SSØ eller Realfag) over to år.
  • Alle elever  velge matematikk i Vg2; enten Matematikk 2P, Matematikk S1 eller Matematikk R1.
  • Alle elever  velge fire fag totalt

Oversikt over fagene man kan velge. (PDF, 395 kB)

Spesielt for matematikk er det viktig å være klar over at det er mulig, men krevende, å gå fra Matematikk 1P til Matematikk S1, og det anbefales ikke å ta Matematikk R1 dersom du har Matematikk 1P fra Vg1. Det er mulig å gå fra Matematikk 1T til Matematikk 2P.

Dersom søkningen til et fag blir for stor, vil det være fortrinnsrett for elever som har valgt SSØ-elever til fag som ligger inn under SSØ, mens realfagselever har fortrinnsrett til fag som ligger inn under Realfag. Etter det vil karaktersnitt fra Vg1 telle.

For faget Breddeidrett vil det det kun være plass til 24 elever, og inntaket vil skje etter karaktersnitt.

Dersom et fag får svært liten søking, vil skolen kunne avgjøre at faget ikke blir satt i gang. Elever som har valgt et slikt fag, må da ta et omvalg.

Programmering og modellering X er et 84 timers fag, mens andre programfag er 140 timer. Det vil medføre litt mindre belastning med noen hull i timeplanen (for mer informasjon ta kontakt med rådgiverne).

Forskerlinjen
På forskerlinjen velger du fagvalget Realfag med forskerlinje og velger de fire fagene som ligger under dette valget; Matematikk R1, Kjemi 1, Fysikk 1 og Teknologi og Forskningslære 1/ Teknologi og design på UIS. I tillegg kan du velge faget Programmering og modellering X.

OBS! Elever på Forskerlinjen tar Matematikk R2, Kjemi 2 og Fysikk 2 / Biologi 2 i Vg3

Til toppen