Klagefrist standpunkt våren 2022

Denne informasjonen gjaldt for 2022. Vi jobber med å få avklart datoer for våren 2023, og vil oppdatere informasjonen her så snart det er på plass.

  • Standpunktkarakterer blir publisert tirsdag 14. juni kl. 00.01.
  • Klagefristen er 10 dager fra eleven har fått vite karakteren, det vil si torsdag 23. juni.
  • Skolen skal sende deg kopi av uttalelsene i saken. Disse kan du kommentere (=kontradiksjon). Kontradiksjonsfristen er 4 dager etter at eleven har mottatt alle sakspapirer fra skolen.

Hurtigklagefristen

  • Denne er satt for at klager skal kunne behandles før inntak til videre studier.
  • Hurtigklagefristen gjelder kun for Vg3.
  • Klageskjema leveres signert i skolens resepsjon. Du kan også scanne signerte papirer og sende på mail til stolav-vgs@skole.rogfk.no
  • Hurtigklagefrist er onsdag 15. juni kl. 10.00.
    (NB: I år er hurtigklagefristen svært kort. Dette skyldes at det har blitt prioritert å legge til rette for så mye undervisningstid som mulig før sommerferien)

Klage på karakter

Hvordan klager du

Til toppen