Klage på karakterer

Du kan klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer.

Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

Klagehåndtering - standpunktkarakter

Hvis du er i tvil om karaktergrunnlaget for standpunktkarakter bør du først ta kontakt med faglærer. 

Begrunnelse

Det er viktig med en god begrunnelse. Det må gå tydelig fram hva du klager på. Klagen bør være saklig, relevant og opplysende.

Klageskjema

Skjema finner du på Rogaland fylkeskommunes nettsider under skole og opplæring.  Det fylles ut, signeres og leveres på skolen.

Frister for klagebehandlingen 2020

  • Klagefristen er 10 dager fra eleven har fått vite karakteren, det vil si mandag 22. juni kl. 12.00.
  • Skolen skal sende deg kopi av uttalelsene i saken. Disse kan du kommentere (=kontradiksjon). Kontradiksjonsfristen er 4 dager etter at eleven har mottatt alle sakspapirer fra skolen.

Hurtigklagefristen

  • Denne er satt for at klager skal kunne behandles før inntak til videre studier.
  • Hurtigklagefristen gjelder for Vg3 studieforberedende og påbygning til generell studiekompetanse.
  • Hurtigklagefrist er tirsdag 16. juni.

(Du kommer til en felles side for fylket)

Klage på karakter

Til toppen