Informasjon om skriftlig eksamen våren 2023

Datoer og tidspunkt

Offentliggjøring av alle trekkfag 12. mai.

Første aktuelle eksamens dato er 19. mai.

Siste aktuelle eksamensdato er 2. juni.

Oppmøte tid til alle eksamener er kl. 08.30.

Eksamen starter kl. 09.00.
Ingen får forlate eksamenslokalet den første timen.

Uforutsette hendelser

Kommer du for sent til eksamen, ta kontakt med skolen så fort råd er. Du vil få ta eksamen, men du vil ikke få ekstra tid.

Blir du syk på eksamensdagen, ta kontakt med skolen så fort råd er. Du må sørge for legeattest på at du var syk på eksamensdagen, ellers mister du retten til å gå opp til ny eksamen til høsten.

Er du trukket ut til eksamen i et fag som har forberedelsesdag utgår vanlig undervisning for deg på forberedelsesdagen.

Før eksamen

Din FEIDE-bruker kan brukes til å logge inn i eksamenssystemet, så pass på at du husker brukernavn og passord (FEIDE-brukeren er den du bruker for å logge på skolens nett).

Du må ha to nettlesere (Chrome/Safari/Edge/FireFox) og Officepakken installert, og disse må være nylig oppdatert. Stavekontroll i nettleser må være installert.

Last ned eksamensmal før du møter til eksamen fra denne siden.

Du kan ikke benytte skylagring med OneDrive under eksamen. Det betyr at dokument og filer som skal benyttes under eksamen må lagres lokalt på maskinen.

Bruk av Lingdys under eksamen:
MacOS: Lingdys for Mac gir støtte i Safari og i Google Chrome uten utvidelser/extensions. Lingdys for Mac har ikke Lingit Chrome Extension. Det trengs ikke for Lingdys for Mac når det brukes i Google Chrome på Mac.
Windows: Lingdys for Windows har Lingit Chrome Extension som blir installert i Google Chrome på Windows. Lingdys for Windows trenger at den er installert.

Du har tilgang til et begrenset utvalg nettbaserte hjelpemidler, men ikke internett for øvrig. Se liste over tillatte nettressurser.

Ta kontakt med IKT om du har spørsmål eller trenger hjelp. Se også denne siden for teknisk og praktisk informasjon til kandidater fra Udir.

Husk å sjekke at du har nødvendig utstyr til eksamen. Dette kan være lader til pc, kalkulator med nye batterier, skrivesaker, hodetelefoner e.l.

Søknad om tilrettelegging ved eksamen gjøres i Visma InSchool.

Nyttige lenker:

Eksamensinformasjon - søk på fag.

Tidligere eksamensoppgaver og annen nyttig informasjon på udir.

Under eksamen

Husk å ta med mat og drikke, og nødvendig utstyr.

Lagring: Skriver du direkte i eksamensoppgaven, for eksempel i fremmedspråk, lagres det du skriver fortløpende. Skriver du i Word, må du huske å lagre fortløpende.

Lufting: Ta kontakt med vakten i lokalet dersom du trenger en pause.

Mobiltelefon slåes av eller settes i flymodus, og plasseres på anvist sted.

Avslutte eksamen

Sjekk at du har svart på alle oppgavene.

For at eksamen skal være anonym, må du ikke ha skrevet navnet ditt noen steder. Hvis besvarelsen er skrevet i Word, må forfatterinformasjon på dokumentet fjernes, og filen lagres som pdf. Se veiledning for hvordan fjerne forfatternavn fra filen, samt hvordan lagre dokumentet som pdf.

Refresh nettleseren din og last opp for levering.

Ta kontakt med vakt når du er klar til å levere eksamen.

Etter eksamen

Datoer for sensur er 20. og 21 juni.

Informasjon om klagerettigheter og frister.

Til toppen