Invitasjon til digitalt møte for russen

Fylkesordfører inviterer all russ til digitalt møte den 7. april kl. 15-16

På møtet vil bl.a smittevernoverleger og politi delta, sammen med direktør for opplæring i Rogaland, leder for opplæringsutvalget og Fylkesordfører.

Møtet er åpent for all russ i hele Rogaland fylke, og ansatte/ foreldre som vil følge møtet har også anledning til det.  Møtet strømmes via Teams-direktesending på følgende lenke:

http://bit.ly/AllmoteRuss

Deltakerne på møtet kan stille spørsmål i «chatten» som blir forsøkt svart ut i løpet av møtet.

Velkommen på møte!

Til toppen