Fraværsregler

Regjeringen har gjeninnført unntak fra fraværsreglene ut skoleåret. Alt helserelatert fravær vil ikke ha innvirkning på fraværsprosent eller vitnemål. Elever over 18 år kan benytte egenmelding. For elever under 18 år må foresatte sende melding til kontaktlærer.

Til toppen