Hvordan søke St.Olav?

Alle søknader til St.Olav må gjennom vigo med frist 1.mars. På St.Olav kan du søke på disse tilbudene.

Vg1

Opptak til Vg1 søkes på  vigo.no ut i fra ungdomsskolekarakterer. Du må ha hatt fremmedspråk på ungdomsskolen.

Opptak til Internasjonal klasse og Forskerlinjen skjer internt på skolen. Det vil si at du først må komme inn på VG1 på St. Olav. Du vil få et brev i sommer der du vil få mulighet til å velge enten Internasjonal klasse, Forskerlinjen eller vanlig VG1. 

Vg2

Opptak til programområdene Språk, samfunnsfag og økonomi, Realfag og International Baccalaurete skjer gjennom  vigo.

 Mer info om søknad til IB.

Opptak til Forskerlinje (Vg2) skjer internt på skolen blant elever som er kommet inn på Realfag i Vg2. 

Vg3

Søknad skjer gjennom  vigo. Har du fullført og bestått Vg2 på St.Olav har du fortrinn hos oss i Vg3.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson