Kontakt oss

St. Olav vgs 
Jens Zetlitzgt. 33
4008 Stavanger

Telefon: 51 92 29 00

E-post: stolav-vgs@skole.rogfk.no

Åpningstider:
Mandag-Torsdag kl.08.00 - kl.15.00
Fredag 08.00-14.30 

Postadresse:
St. Olav vgs
Jens Zetlitzgt. 33
4008 Stavanger

Fakturaadresse:
Rogaland fylkeskommune
co/fakturamottak
Pb 299 Sentrum
4002 Stavanger